Jové Advocats

Més de 20 anys d'experiència al seu servei.

MATRIMONIAL - FAMILIA

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium. Se'l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones, considerant les persones quant a tal, com a subjecte de dret, o com aquell que regix a l'home com a tal, sense consideració de les seues activitats peculiars; que regla les seues relacions amb els seus semblants i amb l'Estat, quan este actua en el seu caràcter de simple persona jurídica i en tant eixes relacions tinguen com a objecte satisfer necessitats de caràcter genèricament humanes.

De la mateixa manera, a vegades es denomina dret civil al conjunt de normes incloses dins d'un codi civil. Finalment, també s'utilitza el terme dret civil, sobretot en l'àmbit del dret anglosaxó, per a referir-se al: Dret continental (com Civil Law), en contraposició al sistema anglosaxó (o Common Law).

Des del nostre despatx, gestionem:

 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles de fet
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat
 • Potestat parental i guarda custòdia
 • Liquidació i dissolució de règims econòmics matrimonials
 • Modificació de mesures
 • Execució de resolucions dictades en processos de família
 • Reclamació de pensions
 • Extinció del dret d’ús de l’habitatge
 • Aliments entre parents
 • Filiacions – Paternitats
 • Incapacitacions. Tutela i curatela

 

DRET CIVIL DRET MERCANTIL DRET PENAL

GESTIO PATRIMONI PROPIETAT HORITZONTAL DRET MERCANTIL

Telèfon: 977 23 98 11
e-mail: info@jove-advocats.com

RAMBLA NOVA, 125, 13è, 3a.
TARRAGONA