Jové Advocats

Més de 20 anys d'experiència al seu servei.

DRET PENAL

El dret penal és el conjunt de normes jurídiques que associen al delicte, com a pressupòsit, penes i/o mesures de seguretat, com a conseqüència jurídica. El dret penal vigent a l'Estat espanyol està recollit al Codi Penal i a altres lleis penals especials. El Codi Penal vigent, que constitueix la part fonamental de la legislació penal espanyola, va ser promulgat el 23 de novembre de 1995, i va substituir l'anterior codi, que datava de l'any 1944.

Des del nostre despatx, gestionem:

  • Amenaces, lesions, capteniments violents.
  • Infraccions penals contra les persones: Amenaces, coaccions, llibertat sexual, calúmnies, injúries, lesions, homicidis.
  • Delictes de seguretat vial: Conducció sota els efectes de l’alcohol o de les drogues, conducció sense permís o amb pèrdua total del punts assignats, conducció temerària …
  • Infraccions penals contra el patrimoni: Robatoris, furts, estafes, apropiació indeguda, danys, insolvències punibles …
  • Falsedats en documents públics i privats.
  • Delictes contra la salut pública: Drogues.

 

 

DRET CIVIL DRET MERCANTIL DRET PENAL

GESTIO PATRIMONI PROPIETAT HORITZONTAL DRET MERCANTIL

Telèfon: 977 23 98 11
e-mail: info@jove-advocats.com

RAMBLA NOVA, 125, 13è, 3a.
TARRAGONA