Jové Advocats

Més de 20 anys d'experiència al seu servei.

DRET CIVIL

 

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium. Se'l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones, considerant les persones quant a tal, com a subjecte de dret, o com aquell que regix a l'home com a tal, sense consideració de les seues activitats peculiars; que regla les seues relacions amb els seus semblants i amb l'Estat, quan este actua en el seu caràcter de simple persona jurídica i en tant eixes relacions tinguen com a objecte satisfer necessitats de caràcter genèricament humanes.

De la mateixa manera, a vegades es denomina dret civil al conjunt de normes incloses dins d'un codi civil. Finalment, també s'utilitza el terme dret civil, sobretot en l'àmbit del dret anglosaxó, per a referir-se al: Dret continental (com Civil Law), en contraposició al sistema anglosaxó (o Common Law).

Des del nostre despatx, gestionem:

  • Assessorament i Creació de Societats civils.
  • Responsabilitats civils: indemnitzacions per responsabilitat per danys i perjudicis directes, indirectes, lucre cessant...
  • Contractes privats de compra venda, d'arres, convenis, reconeixements de deutes...
  • Drets de consumidors i usuaris. Nul·litat contractes d'adhesió o de part de les seves clàusules
  • Arrendaments urbans i rústics.
  • Reclamació de la culpa o negligències mèdiques: indemnitzacions i responsabilitat civil i penal per la defectuosa assistència sanitària, negligència en la determinació, retard o error del diagnòstic o tractament, utilització d'una praxi mèdica incorrecta.

 

DRET CIVIL DRET MERCANTIL DRET PENAL

GESTIO PATRIMONI PROPIETAT HORITZONTAL DRET MERCANTIL

Telèfon: 977 23 98 11
e-mail: info@jove-advocats.com

RAMBLA NOVA, 125, 13è, 3a.
TARRAGONA